Nanny, gastouder aan huis gezocht?

Oppas aan huis voor de omgevig: Buitenpost, Kollum, Dokkum, Burgum, Drachten e.o.


Beschikbaarheid:  maandag hele dag,
                                dinsdag hele dag,
                                woensdag ochtend/middag,
                                donderdag ochtend/middag (maximaal tot 16.30 beschikbaar),
                                vrijdag hele dag.
Opleiding: Pedagogisch werk
Werkervaring: 3 jaar stage ervaring bij de peuterspeelzaal, 1 jaar stage ervaring bij de kinderopvang(en de nodige ervaring op de buitenschoolse opvang door inval werkzaamheden. Verder heb ik nu 1 jaar ervaring met oppasadressen en gastouderadressen.
Werkveld: Ik ben beschikbaar voor de dorpen in de volgende gemeenten: Gemeente Kollumerland, Gemeente Achtkarspelen, Gemeente Tytsjerksteradiel en Gemeente Smallingerland.
Rijbewijs: Ik ben in bezit van een Rijbewijs en auto.
Cursus: Ik ben in het bezit van reguliere E.H.B.O. en kinder E.H.B.O. en volg hier jaarlijkse herhalingscursussen voor.
Doelgroep: 0-12 jaar

Korte introductie:
Mijn naam is Bea, ik ben 21 jaar en woon Twijzel. Op dit moment woon ik nog bij mijn ouders. Mijn vriend en ik staan al wel ingeschreven bij de woning bouw maar door een lange wachtlijst kan dit nog wel een tijdje duren. Vandaar dat ik ook gastouder ben bij de vraagouder thuis. Zodra wij een eigen woning hebben passen we deze direct aan zodat ik dan thuis kinderen kan gaan opvangen.
 
Achtergrond:
Toen ik zelf "jong" was had ik al een klik met jongere kinderen. Ik speelde dan ook meestal met kinderen die jonger waren dan ik. En die klik (dat gevoel) is nooit veranderd waardoor ik na het VMBO de opleiding pedagogisch werk niveau 3 ben gaan volgen. Omdat mijn interesse vooral ligt bij het stimuleren en uitdagen van de ontwikkeling en hier vervolgens vooruitgang in te zien, lag mijn eerste keuze qua werk dan ook bij de peuterspeelzaal. Hier heb ik drie keer stages doorgelopen. Hier heb ik veel geleerd o.a. initiatief nemen, consequent zijn, observeren van kinderen en eventueel formuleren, gesprekken voeren met de ouders, en wat ik het belangrijkste vind, de manier waarop je een vertrouwensband creëert. Dit is ook altijd mijn eerste doel, om een vertrouwensband met de kinderen te maken en te krijgen. Hier begin ik meestal al mee bij de eerste kennismaking door open te zijn naar de kinderen, Ze eerst even te laten wennen door op een afstandje te blijven en als ik zie/merk dat ze contact proberen te maken begin ik meestal voorzichtig met een gesprek bijvoorbeeld over speelgoed of iets dergelijks. Nadat ik hiervoor mijn diploma heb behaald ben ik doorgegaan met leren voor pedagogisch werk. De reden dat ik deze opleiding ook nog heb gedaan is omdat ik ook erg geïnteresseerd ben in kinderen met een achterstand/beperking en me hier in te specialiseren, zodat ik ook deze kinderen kan helpen met stimuleren van de ontwikkeling. 
 
Motivatie:
Ik ben gaan werken met kinderen omdat ik het hartstikke leuk vind om met ze om te gaan en vooral de kinderen dingen te mogen leren. Ik vind het altijd geweldig om de kinderen te zien groeien in de ontwikkeling en ik hier zelf een bijdrage aan mag leveren.

Type gastouder:
Op al mijn stages kreeg ik altijd te horen dat ik op een leuke manier met de kinderen omga. Dit konden ze ook aan de kinderen merken doordat de kinderen makkelijk contact met mij maken en graag bij mij in de buurt komen.
 
Dag invulling:
Wat ik erg belangrijk vind als gastouder is vooral zoveel mogelijk dezelfde sfeer en regels als de ouders aan te houden. Zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn en zich niet hoeven aan te passen, waardoor ze zich ook veilig en geborgen voelen. Ik vind het daarnaast belangrijk en fijn een bepaald dagritme te volgen. Wel hebben de kinderen inspraak op wat ze willen doen. Ik bereid van te voren meestal activiteiten voor, maar komen de kinderen met ideeën voor een activiteit vind ik dit super leuk en schuif ik mijn eigen activiteit hier graag voor aan de kant. Dit omdat ik het ook belangrijk vind dat de kinderen inspraak hebben en hierdoor ook leren initiatief te nemen en bij je durven te komen om dingen aan te geven. Wanneer het weer het toelaat wil ik sowieso 1 keer naar buiten, maar het liefst vaker. Ik vind het fijn en belangrijk om zoveel mogelijk actief te zijn en te spelen met de kinderen, maar ik vind het geen probleem dat de kinderen even tot rust komen voor de tv, want soms is dit ook even nodig.
 
Met vriendelijke groet,
Bea

Neem contact op