Informatie voor ouders

Een gastouder of een oppas aan huis vinden via Mamaloe


Onze gastouders en nanny's stellen zich graag aan je voor op deze website. Er is een onderscheid gemaakt tussen gastouders waar jij jouw kinderen kunt brengen en nanny's die bij jou thuis komen. De meeste gastouders aan huis vinden het geen enkel probleem om naast de zorg voor de kinderen ook huishoudelijk werk te verrichten. In tegenstelling tot wat veel ouders denken, is nanny- opvang een heel goed betaalbare vorm van kinderopvang en in sommige gevallen zelfs een stuk goedkoper dan een gastouder!

Niet al onze gastouders en nanny's staan op de site, dus vraag gerust naar een oppas bij jou in de buurt. Je bent gegarandeerd binnenkort gematcht met een professionele gastouder of oppas (aan huis) die voldoet aan de landelijk normen, zodat je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Gastouderservice Mamaloe is een matchingsbureau dat gastouders en ouders aan elkaar matcht. Dit is iets anders als een gastouderbureau. Wij doen de marketing voor onze gastouders en bieden ouders een website met daarop overzichtelijk weergegeven welke gastouders waar actief zijn. We matchen jullie met veel plezier! Voor de bemiddeling werken we samen met een vast gastouderbureau.

Kinderopvang dat betaalbaar is


De opvang die via Mamaloe loopt wordt officieel geregeld en voldoet aan de regels die de overheid stelt. Als vraag- ouder kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Deze vergoeding kan oplopen tot € 5,91 per uur, per kind. Naast het uurtarief dat je betaalt aan de gastouder (bijvoorbeeld € 5,00 per uur), betaal je bureaukosten. Nadat er een koppeling tot stand is gekomen, betaal je ons eenmalig een bedrag voor de inschrijf- en koppelingskosten.

Benieuwd hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen?
Dat kun je heel makkelijk zelf berekenen via deze website:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 
(NB: Dit geldt voor de reguliere gastouder- opvang, voor nanny- opvang ; zie indicatie hieronder)

Met zo'n proefberekening weet je precies wat je kwijt bent aan eigen bijdrage. 
Wil je gebruik maken van nanny- opvang / een oppas aan huis? Daarvoor gelden andere regels en tarieven. Een nanny krijgt een vast uurtarief ongeacht het aantal kinderen dat aanwezig is tijdens de opvang. Wil je gebruik maken van nanny- opvang? Dan kom je ook gewoon in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag, namelijk; tot € 5,91 per uur per kind. Nanny- opvang, kan financieel gezien, goed uit met 2 (of meer) kinderen.

Hieronder vind je een globaal overzicht om je een inschatting te geven van de netto kosten voor een nanny. Dit zijn de kosten inclusief de maandelijkse bureakosten en inclusief vakantiegeld of - dagen voor de nanny. Dat komt er dus niet meer overheen.

Gezin met 3 kinderen (0, 2 en 5 jaar) 2 dagen per week:         
Bruto inkomen                                   40.000         50.000          75.000         100.000
Netto kosten per maand per gezin       154              188               280              380

Gezin met 2 kinderen (0 en 2 jaar) 2 dagen per week:           
Bruto inkomen                                    40.000         50.000         75.000        100.000
Netto kosten per maand per gezin       230               260             360              470
(NB:  Je betaalt niets extra voor een nanny die ook huishoudelijke taken verricht.)


Meld op tijd dat je een nanny of gastouder een dag niet nodig hebt wanneer je bijvoorbeeld door een weekendje weg een dag minder opvang afneemt. Dit zorgt voor een goede samenwerking, daarnaast hoef je uren die minimaal 48 uur van te voren zijn afgemeld niet door te betalen.

Bij ziekte van de nanny zorgt het gastouderbureau, indien gewenst, voor vervanging. Een reguliere gastouder heeft altijd een achterwacht beschikbaar die bij kan springen in noodgevallen. Daarnaast is het van belang om te weten dat de eerste 2 ziektedagen van een nanny niet te hoeven worden doorbetaald. Stel een nanny is langer ziek, dan heeft zij wel recht op doorbetaling van 70% van haar salaris, dit tot maximaal 6 weken. (dit geldt enkel voor de opvang in het huis van de vraagouder, dus alleen voor nanny- opvang)
De nanny- opvang valt onder de regeling: dienstverlening aan huis. De belangrijkste dingen in deze zijn dat een nanny officieel max. 3 dagen per week mag worden ingezet (per gezin) en de nanny zelf verantwoordelijk is om inkomstenbelasting te doen. 

Match!


Is er na een of meer vrijblijvende kennismakingen een match tussen een vraag- ouder en een gastouder/ nanny? Dan zijn de vervolgstappen zijn als volgt:

  • Wij overleggen met de gastouder om z.s.m. al haar papieren binnen te krijgen en zorgen dat zij een VOG heeft/ krijgt.
  • Er volgt een gesprek waarbij de ouders en gastouder alles uitgelegd krijgen. (bij nannny- opvang gebeurt dit bij de vraagouders thuis, de nanny is daarbij ook aanwezig)
  • Tijdens zo'n contactmoment, zal er ook een check gedaan worden op veiligheid m.b.t. de opvang. (RIE) Bij nanny-opvang gebeurt dit bij de vraagouders thuis, bij de reguliere opvang zal het huis van de gastouder gecheckt worden. De GGD controleert dit.
  • Zodra dat akkoord is gaan de papieren van een nanny of gastouder samen met de papieren van de RIE naar het Landelijk Register en zij kennen een LRK-nummer toe, welke de vraag- ouders nodig hebben voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

NB: Heel veel reguliere gastouders staan al in het LRK, dit omdat zij op één en dezelfde locatie de opvang bieden. Hierdoor zal de procedure minder tijd in beslag nemen dan bij de nanny- opvang. Nadat er een match is met een nanny (opvang bij de vraagouders thuis) duurt het dus nog enkele weken voordat de opvang geregistreerd staat en de vraagouder(s) in aanmerking komen voor KOT.

Hoe werkt het?


Doordat we goede afspaken hebben gemaakt met het gastouderbureau kunnen we echt doen waar we goed in zijn: matchen en marketing! We zijn geen gastouderbureau, maar een matchingsbureau voor ouders en gastouders.

Hoe zit dat? Wij houden ons op een pro- actieve manier bezig met het werven van gastouders en vraagouders en daarnaast met het matchen van ouders aan gastouders. Natuurlijk geven we ook advies. Wij vragen een eenmalige vergoeding nadat er een koppeling tot stand is gekomen. Dit  i.v.m. de inschrijf- en koppelingskosten.

Het gastouderbureau doet onze administratie en de financiële afhandeling, zij ontvangen maandelijks de bureaukosten. We hebben de taken verdeeld en zo doen we beiden waar we goed in zijn en vullen we elkaar geweldig aan! Je betaalt als vraagouder de bureaukosten per maand aan het gastouderbureau en daarnaast een uurtarief aan de gastouder. Wij vinden het ontzettend fijn werken omdat we ons zo optimaal kunnen inzetten om de ideale match te vinden en de vraag- ouders een overzichtelijke site kunnen bieden waarop ze zelf kunnen rondneuzen.

De opvang die via Mamaloe loopt wordt dus officieel geregeld en voldoet aan de regels die de overheid stelt.

NB: Enkele gemeenten In Friesland, Groningen en Drenthe brengen een eenmalig bedrag (eenmalige lege) in rekening aan de ouders/nanny voor het registreren van de nanny-opvang. Ben je benieuwd of dit nog eenmalige kosten met zich meebrengt in jouw gemeente? Informeer bij ons of bij jouw eigen gemeente. 

Een flexibele en betrouwbare oppas


Een oppas, gastouder of nanny die werkt via Mamaloe stelt de belangen van ouders voorop! We willen graag zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de ouders, overleg over afspraken is dus mogelijk. Hier zijn onze gastouders flexibel in! 

We hebben ook een heel aantal gastouders en nanny's in ons bestand met bijvoorbeeld een christelijke identiteit of gastouders die cursussen hebben gedaan om zich te verdiepen in de begeleiding van speciale kinderen. Natuurlijk is er ook gedacht aan voorschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang (BSO). Diverse gastouders zetten zich (ook) in voor de buitenschoolse opvang. Geef je specifieke wensen door, hier komen we graag in tegemoet.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze gastouders en nanny's voldoen aan de landelijke normen, iedere gastouder staat in het Landelijk Register. Je kunt er dus zeker van zijn dat de oppas een pedagogische opleiding heeft, een veilige en schone omgeving kan bieden en in het bezit is van een geldig EHBO- diploma en een VOG (verklaring omtrent gedrag). Bij nanny-opvang doen we altijd een nieuwe aanvraag i.v.m. een nieuwe opvanglocatie die op veiligheid en risico's gecheckt moet worden.