Gastouder aan huis/ Nanny beschikbaar uit Drachten

Oppas aan huis uit Drachten per beschikbaar!


Opleiding: MBO en HBO
Cursussen: EHBO
Beschikbaarheid: maandag t/m zondag
In bezit van een rijbewijs en een auto, werk in een flinke straal om Drachten heen.

Dag papa's, mama's,
 
Mijn naam is Misa en ik ben 28 jaar. Ik woon same in Drachten en heb net de opleiding aan de PABO afgerond. Ik heb dankzij deze opleiding inzicht gekregen in de verschillende leeftijdsfasen van het kind en wat belangrijk is in ontwikkeling. Tevens heb ik geleerd op een pedagogische wijze met kinderen om te gaan. Een kind moet zich veilig en vertrouwd bij je voelen, zodat het kind open en eerlijk is tegen je. Daarnaast vindt ik het ook belangrijk dat een kind zich gehoord moet voelen.
 
Wat betreft huishoudelijk taken uitvoeren is dit voor mij geen probleemom dit erbij te doen.

Deze woorde passen bij mij als persoon:
Empathie; Ik kan mij goed inleven in mensen

Geduld hebben Wanneer kinderen iets moeten maken of iets moeten uitvoeren en het lukt niet, dan kan ik de activiteit of handeling net zo lang uitleggen of samen uitvoeren totdat het kind het wel snapt of kan. Ik heb stage gelopen bij Talant waar de kinderen vaak weken dezelfde handeling moesten uitvoeren voordat er resultaat te zien was. Ditzelfde geld voor ook voor ouderen. Bij ouderen heb ik vaak schoongemaakt en kreeg ik vaak dezelfde verhalen te horen of moest ik hun helpen bij dezelfde handelingen. Ik kap het dan niet af maar luister naar ze en laat ze uitpraten.

Verantwoordelijkheidsgevoel; Wanneer ik iets uitvoer doe ik dit met verantwoordelijkheid. Ik besef dat ik verantwoordelijk ben voor de gevolgen en dat kinderen mij vertrouwen Ik doe niet zomaar iets, voordat ik weet wat de consequenties kunnen zijn. Daarnaast kom ik ook altijd mijn beloftes na. Wat ik zeg doe ik ook.

Doorzettingsvermogen 
Wanneer mij iets niet lukt ga ik niet bij de pakken neer zitten. Ik heb mijn stage van een jaar in een half jaar gehaald wat laat zien dat ik over doorzettingsvermogen beschik.

Sociaal
Ik vind het fijn om een praatje te maken. Ik kan de eerste stap zetten tijdens het gesprek. Daarnaast vind ik het belangrijk dat iemand zich veilig bij mij voelt en weet dat ze bij mij terecht kunnen wanneer er iets is.  Wanneer je een goede band met iemand hebt, komen ze ook bij jou wanneer ze je nodig hebben. Tijdens mijn werk begroet ik altijd de klanten en patiënten en bij mijn PGB kinderen en bij de ouderen waar ik thuis kwam begon ik altijd een praatje met ze te maken door hun naar hun dag of bepaalde activiteiten te vragen en ze een compliment te geven.

Zelfreflectie 
Tijdens de studie stond reflecteren op jezelf vaak centraal. Tijdens mijn eindgesprek kreeg ik dan ook te horen dat ik goed naar mezelf keek en goed reflecteer.

Samenwerken/zelfstandig 
Ik vind het fijn om samen met andere mensen te werken. Dit kunnen collega's intern zijn, maar ook extern. Tijdens het samenwerken vind ik communiceren erg belangrijk. Ook vind ik het belangrijk dat de relatie tussen alle mensen die samen moeten werken goed is. De lijnen tussen kind, ouder en nanny moeten goed zijn.
  
Daarnaast kan ik ook zelfstandig taken uitvoeren en initiatief nemen tijdens momenten met het kind alleen. Als nanny is het belangrijk dat ik de belangrijkste gebeurtenissen weer terugkoppel aan de ouders zodat zij ook op de hoogte is van hoe iets is gegaan en wat er op het moment afspeelt. Daarnaast is het ook belangrijk dat ik met de ouders op één lijn zit en dezelfde regels nastreef.

Consequent  
Wanneer ik een afspraak maak kom ik deze ook altijd na. Daarnaast heb ik zelf ook regels en wanneer kinderen deze niet nakomen zullen zij de consequenties ondergaan. De consequenties passen bij het gedrag en de leeftijd van het kind. Daarnaast blijf ik bij mijn standpunt zodat de kinderen weten wat wel en niet mag.

 
Woont u in Drachten of de omgeving va Drachten en zoekt u een fijne nanny? Wilt u meer weten of heeft u vragen dan mag u die altijd aan mij stellen. 
 
Lieve groet, 

Neem contact op