Gastouder aan huis in Surhuisterveen


Beschikbaar : maandag t/m vrijdag
Opleiding : SPW3 Kinderopvang, EHBO met EHaK en AED
Werkervaring : in Dagopvang, BSO, als Onderwijsassistente en als Gastouder
Werkveld : ruime cirkel rondom Drachten (Leeuwarden, Opeinde, Burgum, Hurdegaryp, Drachten, Beetsterzwaag, Gorredijk, Heerenveen etc.)

Ik ben Martine, 39 jaar, moeder van twee pubers en ik  woon in Oudega (bij Drachten). Mijn passie voor het werken met kinderen ontstond al lang geleden, daarom ben ik vroeger ook aan de PABO gaan studeren. Daar heb ik nogal wat theoretische en praktische kennis
opgedaan, maar door omstandigheden heb ik die studie echter in het  laatste jaar afgebroken, waar ik later veel spijt van had. Kort daarna kwamen mijn eigen kinderen, waardoor tijdelijk ander werk ging doen.  Maar het bloed kroop waar het niet kan gaan en ik ben altijd met kinderen blijven werken : het gaf mij zoveel bevrediging, dat ik het niet kon missen. Ik deed veel vrijwilligerswerk en toen de jongste geboren werd, ben ik gastouder geworden.
 
Na jaren gastouder te zijn kreeg ik de kans om als onderwijs-assistent te gaan werken met een meisje met het syndroom van Down in een gewone  kleuterklas. Dat was op basis van PGB en vond ik ook een prachtige tijd. Met haar werkte ik – in overleg met de leerkracht – in de kleuterklas  aan basisvaardigheden als tellen en woordenschat. Toen zij tenslotte toch naar het speciaal onderwijs moest, ben ik gaan werken in de kleinschalige kinderopvang, met groepen van 6 kinderen. Daarna werkte ik met veel plezier meerdere dagen per week zowel in de dagopvang als bij de buitenschoolse opvang.
 
Het liefst zou ik weer aan de slag willen in het gebied waar ik mij het  fijnst in voel : het zorgen voor kinderen! Het werken met kinderen vind  ik geweldig, omdat de juiste begeleiding ervoor kan zorgen dat je “uit het kind haalt wat er in zit”, dat kinderen gemotiveerd en enthousiast  in het leven staan en zich optimaal ontwikkelen. Ik ben graag creatief met de kinderen bezig en speel en knutsel graag met ze, of ga met ze op  onderzoek uit. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, op hun eigen
manier, en het is de kunst daarbij aan te sluiten. Door te luisteren naar hen maar ook door dingen aan te bieden, kun je de kinderen de kans geven te laten zien waar hun interesses en talenten liggen. De veilige thuissituatie van een kind is de optimale omgeving is om hiermee bezig  te zijn – als kinderen zich plezierig en veilig voelen, ontwikkelen ze zich tenslotte het best!

Neem contact op