Privacy policy

Onze privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden Mamaloe

Wij nemen jouw privacy serieus en verwerken/ gebruiken jouw informatie op een veilige manier. Om je privacy te waarborgen, werken wij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Hetgeen je hier leest is het 'privacy statement' van Gastouder en Nanny-service Mamaloe. Lees dit aandachtig door.

1. Wie is Mamaloe?

Mamaloe is een online dienst met het doel om via onze website particulieren die de wens hebben voor hun kind(eren) een opvang-plek bij een andere particulier of ondernemer te realiseren en anderzijds particulieren en ondernemers die bereid zijn een oppas functie voor een andere particulier te vervullen om deze (vraag en aanbod) bij elkaar te brengen. Gebruikers kunnen op basis van het door hen gemailde/aangemaakte profiel zich presenteren op de website en vraagouders kunnen reageren n.a.v. het contactformulier en/of een van de profielen.

Mamaloe is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55350879. Wij handelen bij het verwerken en gebruik van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming persoonsgegevens. Zonder toestemming van de rechthebbende worden de gegevens niet aan derden verstrekt, mits Mamaloe hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen of bij overdracht van de gegevens aan het samenwerkende gastouderbureau. (i.v.m. de administratieve afhandeling)

2. Welke informatie verwerken en verzamelen wij?

Om je te kunnen presenteren aan vraagouders mag je een persoonlijk profiel aanmaken. Wanneer je een dergelijk profiel creëert, wordt je gevraagd bepaalde informatie over jouwzelf in te vullen. Je bent niet verplicht alle gegevens te verstrekken. De volgende gegevens zijn verplicht voor alle gebruikers (ouders, gastouders, nanny’s)

Voor,- en achternaam
E-mailadres (en/of telefoonnummer)
Postcode en huisnummer
Persoonlijke omschrijving/ omschrijving opvangvraag

Voor oppassers, nanny's en gastouders is daarnaast verplicht:
Geboortedatum
Geslacht
Uurtarief
Beschikbaarheid
Eventueel aangevuld met:

Mobiel telefoonnummer
Aantal jaren oppaservaring
Ervaring met leeftijdscategorieën van kinderen
Beschikking over referenties
Maximum aantal kinderen waarvoor gezorgd kan worden
Baan / studie
Talenkennis
Relevante opleidingen

Voor ouders is daarnaast verplicht:

Opvangvoorkeuren
Aantal kinderen
Geslacht kinderen
Geboortedatum kinderen
In verwachting: ja/nee

De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen.

Op jouw profiel kun je ook andere informatie over jezelf weergeven, zoals bijvoorbeeld een foto. Je mailt jouw gegevens en/of wijzigingen naar Mamaloe. Wij zorgen er dan voor dan je op de website wordt gepresenteerd of dat jouw gegevens worden aangepast.

In beginsel is jouw profiel openbaar, en dus door iedereen te raadplegen. Je kunt ook aangeven dat jouw profiel alleen gemaild wordt naar ouders van de vacature waarop jij hebt gereageerd. Je kunt jouw keuze op elk gewenst moment wijzigen.

Content

Mamaloe slaat alle content die je via ons ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Wanneer je de content, bijvoorbeeld jouw profiel, openbaar laat publiceren, kunnen ook andere gebruikers de content zien, gebruiken en erop reageren.

Wanneer je jouw profiel beëindigt, zal Mamaloe jouw profiel z.s.m. ontoegankelijk maken. Mamaloe blijft echter gerechtigd om alle content te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Op jouw verzoek zal Mamaloe de content anonimiseren of verwijderen.

3. Voor welke doeleinden zullen wij informatie over jou gebruiken? 

  • Om jou informatie toe te zenden omtrent onze dienstverlening en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
  • Om de dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • Om betalingen te verwerken 
  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

Mamaloe wil jou op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Mamaloe dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Mamaloe jou op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd, of openstaande vacatures die we hebben.

Mocht je geen e-mailberichten van Mamaloe willen ontvangen, dan kun je je via een mail aan ons afmelden. (info@gastouderdrachten.nl)

4. Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Mamaloe jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directe marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Mamaloe kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover je dit zelf met ons hebt afgesproken en hiervoor toestemming is gegeven. Ten slotte kan Mamaloe jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van Mamaloe verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Mamaloe heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement van Mamaloe heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via onze dienst zijn verkregen. Mamaloe accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Mamaloe jouw persoonlijke informatie?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder andere zorgt Mamaloe ervoor dat alle persoonsgegevens beveiligd worden opgeslagen.

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Je kunt jouw eigen (persoons-)gegevens altijd wijzigen door ons te mailen. Als je wilt weten welke gegevens Mamaloe over jouw heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact opnemen met ons via info@gastouderdrachten.nl

7. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement dan kun je ons mailen: info@gastouderdrachten.nl